Dauwpunt


De temperatuur, waartoe lucht moet afkoelen om verzadigd te raken met waterdamp, met dien verstande dat gedurende het afkoelingsproces de druk en de dampspanning niet veranderen. Hoe droger de lucht is, des te lager zal de dauwpuntstemperatuur liggen. Als het dauwpunt is bereikt, treedt condensatie op, waardoor de vorming van dauw, mist en wolken mogelijk wordt. Bij lucht die volledig verzadigd is, is het dauwpunt gelijk aan de buitentemperatuur